Contributies

CONTRIBUTIES 2017
 
De contributie voor 2017 is tijdens de ALV op 23.2.2017 vastgesteld.
Contributies voor 2018 worden op de aankomende ledenvergadering vastgesteld.

Hieronder staan de contributies die nu gelden voor 2017:
 
SENIOREN
Senioren vanaf 18 jaar: geboren in 1998 of eerder        € 180,--
 
JUNIOREN
Junioren t/m 12 jaar: geboren in 2005 en later              €   75,--  
Junioren 13 t/m 17 jaar: geboren in 1998 t/m 2004       €  120,--
 
Donateurs                                                                 €   20,--
 
Studenten HBO+WO (na overleggen van de studentenpas)  € 132,50 
 
ONS KENNISMAKINGSAANBOD:
Eerste jaar van het lidmaatschap:
Senioren vanaf 18 jaar:                     € 110,--
Junioren t/m 12 jaar :                        €   25,--
Junioren van 13 t/m 17 jaar:              €   75,--
Actietpakket Jeugd 
1e jaars jeugd (t/m 12 jaar) 16 lessen + contributie: € 99,--                    
 
Na inschrijving ontvangt men via de email een rekening van Club Collect met diverse mogelijkheden om de contributie te betalen.

Lid worden?
Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Pas en pasfoto
Alle leden moeten een pasfoto inleveren bij de ledenadministratie welke gebruikt wordt voor de identificatie van de KNLTB pas.
Wanneer u niet tevreden bent met uw pasfoto, kunt u een nieuwe pasfoto inleveren vóór 1 december dan komt deze voor het nieuwe seizoen op uw spelerspas.
 
Bent u uw spelerspas kwijt: Stuur dan een mail naar [email protected] met het verzoek om een nieuwe pas.
 
Opzeggen lidmaatschap 
Het lidmaatschap van LTV De Merenwijk wordt aangegaan voor de duur van één contributiejaar. Na dat contributiejaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Om het lidmaatschap te beëindigen dient u dat voor 31 december van dat jaar schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministatie [email protected] 
 
Opzegging kan/mag zonder opgave van redenen. 
 
Overige wijzigingen
Eventuele adres-telefoon, e-mailmutaties dienen tijdig per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Andere vragen omtrent het lidmaatschap kunt U per mail zenden aan: [email protected]
 
Actueel e-mailadres
Het is van groot belang dat van ieder lid een actueel mailadres bekend is bij de ledenadministratie omdat berichtgeving van de club, het bestuur, nieuwsbrieven en aktiviteiten ook via de mail geschieden.
 
Download bestanden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

071-5212550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden
Nederland