Aanscherping Rookbeleid LTV de Merenwijk

22 februari 2020


Beste Leden,

Op 20 februari jl. heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met het voorstel om ons tennispark per omgaande tijdens jeugdactiviteiten rookvrij te maken. De aanleiding tot dit voorstel is geweest dat de Gemeente Leiden onlangs haar actieplan voor een rookvrije kind omgeving heeft gepresenteerd. Het doel van dit plan is om een generatie kinderen op te laten groeien zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en die vrij is van de verleiding om te gaan roken.  

Ook het NOC/NSF heeft i.s.m. het KWF een plan opgesteld om sportverenigingen rookvrij te maken. De sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.  

Een rondje langs de andere Leidse tennisverenigingen leert ons dat ook deze verenigingen al rookvrij zijn (o.a. TC Leidse Hout) of dit jaar gefaseerd aan de slag gaan met als ultieme doel een geheel rookvrije sportvereniging.  De combinatie jeugd en roken is - maatschappelijk gezien - niet langer verantwoord, daarom heef het bestuur aan de ALV een voorstel voorgelegd om het huidige rookbeleid aan te scherpen. 

De ALV heeft er mee ingestemd dat per omgaande het gehele tennispark van LTV de Merenwijk rookvrij is wanneer er jeugdactiviteiten zijn.  Onder jeugdactiviteiten worden verstaan:

  • Jeugdcompetitie (voornamelijk op zondagochtend);
  • Jeugdtoernooien en -evenementen;
  • Jeugdtraining (maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 19.00 uur) 

 

De rokers wordt verder verzocht niet te roken bij de ingang van het tennispark; dit laatste in verband met het voorkomen van mogelijke overlast bij onze omwonenden. De aanscherping van het rookbeleid heeft er ook toegeleid dat de gedragsregels zijn geactualiseerd (zie bijlage of het kopje gedragsregels en reglementen op de website). Het verzoek aan alle leden is om hier gehoor aan te geven. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur  

Gedragsregels LTV de Merenwijk.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden