Bericht van de voorzitter

13 april 2018


Beste Leden,

Ik wil graag het goede nieuws met jullie delen dat ons park vanaf oktober langer open gaat blijven! De gemeente heeft positief gereageerd op mijn verzoek om de huidige openingstijden (1 april - 15 oktober) te verlengen. Dit betekent dat we ook na 15 oktober kunnen blijven tennissen op verlichte banen. Voor dit jaar zal dit nog in de vorm van een pilot zijn, zodat zowel de gemeente als de tennisvereniging kunnen ervaren wat de effecten zijn van deze verlenging. Eind dit jaar wordt deze pilot geëvalueerd, zodat de uitkomsten van deze pilot vervolgens omgezet kunnen worden naar vaste afspraken inzake deze verlenging voor de komende jaren.

Voor alle leden betekent dit in elk geval dat jullie in 2018 allemaal gebruik zullen kunnen maken van deze mogelijkheid zonder aanpassing van bijvoorbeeld de contributie. Voor mij persoonlijk betekent dit bijvoorbeeld dat ik mijn winterlidmaatschap bij de Munnik zal opzeggen en in het najaar lekker op onze eigen club ga tennissen. De komende weken zal het bestuur concrete afspraken maken met de gemeente (denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud). Zodra dit gereed is zal ik jullie uiteraard hierover nader informeren.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de sluitingstijden van ons clubhuis weer eens onder de aandacht te brengen. LTV de Merenwijk is een zeer gezellige tennisvereniging, waar ieder naast het tennis ook met zijn of haar tennisvrienden een versnapering kan nuttigen. Hoewel de bar omzet voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten is, hebben we vanuit de sport ook een verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan. Een gezellig biertje of wijntje drinken hoort daar zeker bij, maar wel binnen de regels die hiervoor gelden. Daarbij geldt dat ons tennispark een zeer bijzondere ligging heeft, namelijk in en woonwijk en dicht gelegen bij huizen. Persoonlijk ken ik geen ander tennispark welke een vergelijkbare ligging kent. Deze ligging heeft tot gevolg dat wij naaste buren hebben en dat brengt wederzijds bepaalde verplichtingen met zich mee.

De afgelopen jaren hebben we als vereniging menigmaal de exploitatieregels overtreden en hebben omwonenden en andere betrokkenen hierover hun beklag gedaan. Deze signalen neem ik uiterst serieus. In het kader van onze wens om te privatiseren en de pilot verlengen van de openingstijden is het juist extra van belang dat we ons als sportvereniging richting de gemeente en omwonenden weten te presenteren en daarin ook onze goede wil tonen. Negatieve publiciteit kan onze onderhandelingspositie schaden en dat wil ik zien te voorkomen. Als bestuur hebben we daarom besloten om strenger op de sluitingstijden van de bar te gaan toezien om zo op een verantwoorde wijze met het alcoholgebruik om te gaan. Ook als bestuur zullen wij daarin het goede voorbeeld moeten tonen.

De vereniging kent al jaren de onderstaande openingstijden en die willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen:

Buiten competitie en toernooien om gelden de volgende reguliere openingstijden
• maandag tot en met vrijdag: 09:00 uur – 24:00 uur
• zaterdag en zondag:             09:00 uur – 20:00 uur (als er bardienst is tot 24:00)

Tijdens competitie (voor- en najaar) gelden de volgende reguliere openingstijden:
• maandag tot en met vrijdag:  09:00 uur – 24:00 uur
• zaterdag en zondag:              09:00 uur – 24:00 uur 

Vanaf heden zullen deze openingstijden strikt worden gehanteerd! Tijdens toernooien en speciale verenigingsevenementen, die door het bestuur zijn vastgesteld, kan hier van worden afgeweken. Per evenement dan wel toernooi zal er vooraf in samenspraak met de barcommissie,  evenementencommissie dan wel toernooileiding door het bestuur een eindtijd worden afgesproken. 

Ik vertrouw er op dat de leden hier gehoor aan zullen geven en ook de oproep van de bar vrijwilligers om de bar volgens de openingstijden te sluiten zullen honoreren! Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de pilot een succes wordt!

Ik wens jullie allen veel tennisplezier!
Namens het gehele bestuur,

Jan Koppenhol
Voorzitter LTV de Merenwijk

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

071-5212550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden