Informatie avond (19 oktober) en ALV (2 november) over baansoorten.

01 oktober 2022

Beste leden,

Zoals afgesproken is de commissie 'Baansoorten' druk bezig geweest om alle eigenschappen van de diverse soorten ondergrond op een rij te zetten. Tevens is er overleg geweest met de gemeente over de (financiele) mogelijkheden, tijdslijnen en dergelijke. Zoals bij jullie bekend is er ook een zeer representatieve enquete geweest waar zo ongeveer 50% van de seniorleden gehoor aan heeft gegeven, een geweldig resultaat!

Op 19 oktober aanstaande om 20:00 uur in het clubhuis zal de commissie en het bestuur een informatie avond houden over de mogelijke baansoorten. Deze avond is uitdrukkelijk bedoeld om alle leden de kans te geven zich goed in te informeren, en daarom bent u dan ook van harte uitgenodigd om langs te komen.

Gezien de mogelijke financiele consequenties én na de eerdere besluiten tijdens de reguliere Algemene Leden Vergadering is het niet meer dan logisch dat er een specifieke ALV 'Baansoorten' wordt gehouden, en deze is gepland op 2 november om 20:00 uur in het clubhuis. Tijdens deze ALV worden de leden uitgenodigd om te stemmen voor de baansoort die het moet gaan worden, inclusief mogelijke financiele consequenties. Hierbij geeft u het bestuur het mandaat om de verdere onderhandelingen met de gemeente over de baansoort te formaliseren.

Nog enige punten van huishoudelijke zorg;
Het is de laatste weken (ook tijdens de vele regenbuien) meermalen voorgekomen dat de lichten nog aan stonden op banen terwijl er niemand speelde. De lichten gaan automatisch aan indien er een wedstrijd gepland staat. Hierbij het vriendelijke edoch dringende verzoek om uw wedstrijden te annuleren via de app indien u besluit om niet te gaan spelen!!  Dit is ook uw verantwoordelijkheid. Het scheelt de club energiekosten en geeft anderen de kans om te spelen.

Tevens zijn er diverse (bestuurs)leden s'avonds gebeld omdat het toegangshek nog openstond. Het is de bedoeling dat de laatste persoon die het park verlaat (en er dus niemand meer is) ook het hek sluit. Alle leden kunnen met de toegangspas het park betreden, u hindert niemand met het sluiten van het hek. We hebben liever niet dat het park betreden wordt door personen die er niet thuishoren.

Ik hoop dat u allen rekening kunt houden met deze uitgangspunten, spreek er elkaar vriendelijk ook even op aan, een onachtzaamheid kan natuurlijk altijd gebeuren. 

Tot ziens op het park of tijdens de Informatie avond of ALV!
Een mooie 3 oktober gewenst!

Met vriendelijke groet,
Richard Binnekamp
Secretaris van het bestuur namens LTV de Merenwijk

Nieuwscategorieën Clubnieuws Baannieuws

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden

KVK-nummer

40445058