Inschrijving 55+ activiteiten geopend

01 augustus 2020


Beste 55+ Leden,

De 55+ mix op vrijdag 28 augustus en het 55+ HD Bob Smits toernooi op donderdag 3 september hopen we dit jaar weer te realiseren. We gaan uit van een minimum aantal deelnemers van 24 en een maximum van 48 deelnemers. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.
 
Inschrijving geschiedt door 10 euro per toernooi p.p. over te maken op rek.nr. NL51 INGB 0001 6938 86 t.n.v. J.J. Vavier Leiderdorp
Inschrijven voor 24 augustus.
 
In overleg met Jan Koppenhol, voorzitter en Corona verantwoordelijke voor de vereniging, is het één en ander doorgesproken t.a.v. de Coronamaatregelen. De huidige maatregelen blijven van kracht. Verder zal de organisatie zorgdragen voor desinfectievoorzieningen op
een aantal plaatsen op het terras en het clubhuis. Het lunchbuffet zal in kleine groepjes bezocht worden op aanwijzing van de organisatie.
Voor de rest geldt nadrukkelijk: eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand met inachtneming van de RIVM en KNLTB richtlijnen!
 
Voor beide toernooien geldt:
  • Gelieve uiterlijk om 9.15 uur aanwezig te zijn.
  • Prijsuitreiking rond 15.30 uur.
  • Je schrijft individueel in, de wedstrijdleiding deelt in.
  • De toernooien zijn toegankelijk voor leden en oud-leden.
  • Voor vragen of opmerkingen: Peter Starrenburg 06 57029229.

Met vriendelijke groet,

Peter Starrenburg

2020 55+ toernooien.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden