Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering

30 januari 2019


Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering. De ALV zal plaatsvinden op dinsdag 12 februari 2019. De vergadering zal om 20:00 uur aanvangen en vindt plaats in het clubhuis van LTV de Merenwijk. Deze vergadering (statutair ‘de jaarvergadering’) zal in het teken staan van het verslag over 2018 en dit leidt tot de onderstaande agenda:
 
1.     Opening
2.     Afwezigheid 
3.     Verslag van ALV donderdag 15 februari 2018 
4.     Ingekomen stukken
5.     Jaarverslag 2018 + privatisering en verlenging seizoen
6.     Kascontrolecommissie
7.     Begroting 2019 inclusief contributie 2019
8.     Bestuursvoorstel: bardienstplanning 2019
9.     Bestuursvoorstel: besluit tot statutenwijziging
10.   Plan Technische Commissie
11.   Bestuursverkiezing
12.   Rondvraag
13.   Sluiting

De bij de agenda horende stukken zijn op het besloten gedeelte van de website terug te vinden. U dient hiervoor wel eerst in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij het kopje 'mijnclub', en vervolgens dient u te navigeren naar de kopjes 'terug naar homepage', ‘vereniging’ en ‘documentatie ALV’. U treft hier digitaal alle stukken. Door per item op de link te klikken kunt u het betreffende document downloaden en inzien.
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt u eventueel afmelden via [email protected]
 
Tot 12 februari!
 
Met vriendelijke groet.
 
Kika Stijger 
Secretaris LTV de Merenwijk 



 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden