Uitnodiging en documentatie ALV

08 februari 2020


Beste leden,

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering. De ALV zal plaatsvinden op donderdag 20 februari 2020. De vergadering zal om 20:00 uur aanvangen en vindt plaats in het Clubhuis van LTV de Merenwijk. Deze vergadering (statutair ‘de jaarvergadering’) zal in het teken staan van het verslag over 2019 en dit leidt tot de onderstaande agenda:

 1. Opening
 2. Afwezigheid
 3. Verslag van de ALV d.d. 12 februari 2019 en de ingelaste ALV d.d. 26 februari 2019 
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2019
 6. Kascontrole commissie
 7. Begroting 2020
 8. Bestuursvoorstel I: verlichting baan 7 en 8
 9. Bestuursvoorstel II: aanscherping rookbeleid
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De bij de agenda horende stukken zijn op het besloten gedeelte van de website terug te vinden, want helaas is het niet meer mogelijk om via de nieuwsbrief bijlagen mee te sturen. U dient hiervoor wel eerst in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij het kopje 'mijnclub', en vervolgens dient u te navigeren naar de kopjes 'terug naar homepage', ‘vereniging’ en ‘documentatie ALV’. U treft hier digitaal alle stukken.  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt u eventueel afmelden via [email protected] 

Tot 20 februari!

Met vriendelijke groet,

Kika Stijger 

Secretaris LTV de Merenwijk 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden