Update corona maatregelingen - dubbel weer toegestaan

21 mei 2020


Tennisvrienden,

langzaam en voorzichtig komt Nederland uit de intelligente lockdown. Dat is mooi. Voor de tennis betekent dat ook wij weer iets meer ruimte krijgen. Vanaf vandaag is het dubbelen door 4 volwassenen toegestaan!! Dat is mooi.

Wel blijft vooraf digitaal afhangen via de KNLTB Clubb-app verplicht! Per keer is een tijdslot van 1 uur beschikbaar. Ik weet dat een grote doelgroep - waar ik zelf inmiddels ook toe behoor - het dubbelspel prevaleert boven singelen. Via deze weg wil ik tevens de single en dubbel laddercompetitie onder de aandacht brengen. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op onze website. Alle overige onderstaande richtlijnen blijven onverkort van kracht; lees deze dus svp goed door (zie onderaan dit bericht).

Helaas betekent dat we nog steeds in geen enkele vorm een hapje en drankje kunnen aanbieden op ons park; het terras en het clubhuis mogen immers nog niet open. Wel heeft de overheid aangegeven, dat zij opdracht aan het OMT hebben gegeven of de huidige openingsdatum van 1 september naar 1 juli zou kunnen en zo ja, onder welke voorwaarden. Uiteraard zal ik jullie van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.  

In mijn vorige bericht heb ik aangegeven dat in uiterste noodgevallen het toilet in het groundsmanhok beschikbaar zou zijn. Helaas bleek achteraf de gemeente hier niet mee akkoord te zijn. Daarom is voor dergelijke noodgevallen een Dixie naast de ingang van het tennispark geplaatst. Ik begrijp dat dit niet optimaal is, maar gegeven de omstandigheden en richtlijnen leek dit de beste oplossing. En zoals gezegd, uitsluitend te gebruiken bij noodgevallen; zie tevens onderstaand punt 6.  

Belangrijk is in elk geval dat we met ons allen ons gezond verstand gebruiken, elkaar op een volwassen manier aanspreken op mogelijke misstanden e.d., zodat dit experiment een goede kans van slagen heeft.  Ook op ons tennispark geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden moet worden door leden die 13 jaar of ouder zijn. In sommige situaties en plekken kan dit lastig zijn. Bijvoorbeeld van en naar de banen 3, 4, 7 en 8. Kijk dus zelf goed uit hoe dit het beste kan en geef elkaar voldoende ruimte.   

Veel tennisplezier, mede namens het gehele bestuur,

Jan Koppenhol Voorzitter

(Email: [email protected] Tel: 06-51474319)  

 

Protocol LTV de Merenwijk

De navolgende regels zijn in elk geval van toepassing:  

 1. Vrij spelen door volwassenen (19 jaar en ouder) is toegestaan met 2 tot maximaal 4 spelers, naast het singelen is nu ook dubbelen toegestaan. Ook tijdens het dubbelen dient er minimaal 1.5m afstand gehouden te worden, dus dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.
 2. Er dient verplicht van tevoren digitaal te worden afgehangen d.m.v. de KNLTB club-app. De tijdsduur is 1 uur per keer en er kan 1 x per dag worden gereserveerd. Een reservering kan 48 uur van tevoren worden geplaatst. Ter voorbeeld: als je op woensdag 19:00 wilt tennissen dan kan je vanaf maandagavond een baan reserveren.
 3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor je les of je baanreservering het park op.  
 4. Het clubhuis en het terras zijn gesloten. 
 5. Was je handen voor en na het spelen. 
 6. Toiletgebruik: doe dit vooraf thuis. In noodgevallen is een Dixie bij de hoofdingang beschikbaar
 7. Verlaat na het spelen direct het tennispark.
 8. Er mag geen publiek zijn op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles en/of het vrij spelen van de kinderen.
 9. Toegang tot het tennispark gaat met de tennispas. Het toegangshek van het park is verder altijd gesloten, zodat voorkomen wordt dat niet-bevoegden het park betreden.
 10. Tennisballen: neem je eigen ballen mee en markeer deze. 
 11. Neem je eigen materiaal mee, zoals een bidon met water en een handdoek.  
 12. Ga tijdens het tennissen niet dicht bij elkaar zitten, geef geen high fives, wissel van baanhelft met de klok mee en maak geen gebruik van het scorebord.        

Extra aanvulling specifiek voor de jeugd t/m 18 jaar: 

 • Er mag alleen onder toezicht getennist. Deze toezichthouder heeft het mandaat om namens het bestuur handelend op te treden. Volg dus altijd de aanwijzingen van de toezichthouder op. 
 • De jeugd mag zowel singel spelen als dubbelen, maar de jeugd vanaf 13 jaar dient daarbij wel altijd de afstandsregel van 1.5 meter in acht te nemen. 
 • Voor vragen kan contact opgenomen worden met Eric Bolten via [email protected]  

Daarnaast blijven uiteraard de reguliere RIVM richtlijnen van toepassing, zoals:

 • Blijf thuis als de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Corona (Covid 19). Hiervoor geldt een termijn van 14 dagen thuis blijven.  

Namens het bestuur is Jan Koppenhol de Corona verantwoordelijke binnen LTV de Merenwijk. Voor vragen etc.kunnen jullie hem benaderen. Aanvullende informatie is te vinden op de site van de KNLTB. 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden