Update versoepelingen maatregelingen

28 juni 2020


Beste Tennisvrienden,  

Vanaf as woensdag 1 juli nemen kunnen we een grote stap nemen naar de ‘1,5 meter samenleving’. Het clubhuis en het terras mogen onder bepaalde voorwaarden van het ministerie, NOC/NSF en de Gemeente Leiden weer open. Onderstaand kunnen jullie hier meer over lezen en ik wil je vragen dit goed door te lezen. Vooraf mijn verontschuldigingen voor de lengte van deze Nieuwsbrief, maar we hebben dan ook het nodige te vertellen aan jullie. 

Dit betekent dat we eindelijk onze positieve reputatie als ‘de gezelligste tennisvereniging van Leiden’ weer waar kunnen maken en we elkaar weer onder redelijk normale omstandigheden kunnen ontmoeten op ons park. Via deze weg wil ik zeker een oproep doen aan een ieder om het gezonde verstand te blijven gebruiken. Het virus is immers nog niet weg en de bestaande veiligheids- en hygiëne richtlijnen blijven kracht. Laten we elkaar in voorkomende gevallen op een positieve wijze aanspreken. Alle relevante informatie is ook te vinden op de KNLTB site.

Doordat het clubhuis weer open gaat zullen we gelukkig ook weer baromzet hebben. Zoals jullie wellicht weten is de opbrengst uit de bar een belangrijke financiële pijler in onze begroting. In een normaal seizoen halen we gemiddeld ca 70% van de jaarlijkse omzet in de maanden april t/m juni, dankzij de voorjaarscompetitie en het Olympia Open toernooi. Vervolgens is de omzet tijdens het Druiventuin 8/9 toernooi altijd een kaskraker en uiteraard ook tijdens de clubkampioenschappen. Deze omzet missen we dit jaar, aangezien deze evenementen helaas dit jaar niet doorgaan. Het 55+ mix toernooi op vrijdag 28 augustus en het Bob Smits toernooi op donderdag 3 september gaat wel door; nadere info volgt binnenkort. Tevens start het racketrekken op de vrijdagochtend en-avond per 3 juli as. Onderstaand staat nadere info hierover.

Gelukkig krijgen we wel deels compensatie vanuit de overheid d.m.v. de eenmalige vergoeding ad €4.000,-- en het kwijtschelden van de huurverplichting voor 3 maanden. Als we nu met elkaar de komende maanden goed gebruik gaan maken van de bar, zal de financiële schade dit boekjaar hopelijk meevallen. Dit jaar willen we immers ook nog een belangrijke investering doen, namelijk de aanleg van LED verlichting op de banen 7 en 8, mits uiteraard ons huishoudboekje deze investering toelaat. De vergunningsprocedure loopt inmiddels. Helaas heb ik momenteel nog geen zicht over het verloop van deze procedure. Positief is in elk geval dat we vanuit het zogenaamde ‘Schipholfonds’ een mooie subsidie hebben gekregen voor deze aanleg. Uiteraard zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

Mede door de Corona crisis kan de LTV zich verheugen op een zeer fors aanbod van ‘Zomer Challenge’ leden; ruim 130. Deze leden kunnen tegen een gereduceerd tarief gedurende de maanden juni tot en met augustus tennissen op ons park; eventueel in combinatie met een paar tennislessen. Allereerst wil ik natuurlijk alle nieuwe leden welkom heten en ik ga er van uit dat een groot aantal van de Zomer Challenge leden het tijdelijk lidmaatschap om zullen zetten in een regulier lidmaatschap.  

Een andere positieve ontwikkeling is, dat in het clubhuis een ‘narrowcasting systeem’ opgehangen is en binnenkort in gebruik genomen zal worden. Dit systeem bestaan uit een 2-tal grote beeldschermen en daarop zal allerlei interessante informatie vertoond gaan worden, zoals de barprijzen, sponsoren, vrienden van de LTV, informatie over de LTV, mededelingen bestuur, Corona richtlijnen, baanschema’s tijdens de competitie etc. etc. Mochten jullie suggesties hebben voor content dan hoor ik dat graag.

Namens het bestuur ben ik de Corona verantwoordelijke. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen ben ik – bij voorkeur via email – bereikbaar.  

Veel tennisplezier,  

Jan Koppenhol, voorzitter van de gezelligste tennisvereniging van Leiden Email: [email protected]    

 

Bar en clubhuis:  

Per 1 juli mag het clubhuis weer open en mogen we weer bardiensten draaien. Hier hebben vele van jullie natuurlijk naar uitgekeken.   De clubleden die zich al hadden opgegeven voor bardiensten na 1 juli zullen een bericht ontvangen. Je kan je weer opgeven voor de bardiensten van 09:00-12:30, 16:00-19:00 en 19:00-23:30. Heb je daar vragen over stuur een e-mail naar [email protected]  

Er zijn wel een aantal spelregels die we hierin moeten volgen:

 • Houdt 1,5 meter afstand, als hulpmiddel hebben we het terras afgeplakt zodat je een idee hebt, ga hier verstandig mee om datzelfde geldt als je binnen in het clubhuis wilt zitten.
 • De regels voor de horeca zijn ook op ons van toepassing.
 • De looproute is door de dubbele deur naar binnen voor je bestelling of als je gebruik maakt van de kantine en via de enkele deur weer naar buiten.
 • Zet je lege glazen op de tafel bij de dubbele deur buiten als je op het terras zit en als je binnen zit op de bar.
 • De statafels mogen niet gebruikt worden.
 • Binnen hebben we de afstand aangegeven voor een eventuele wachtrij.
 • Volg aanwijzingen van het barpersoneel op. Zij moeten toezien op het voldoende afstand houden.

Verder is het een kwestie van gezond verstand en rekening houden met elkaar!  

Oproep schoonmaak: Onze vaste schoonmakers zijn tijdelijk afwezig. Welke leden willen in de week van 29 juni t/m 5 juli max een uurtje per dag meehelpen schoonmaken? Jullie reactie mag naar [email protected]  

Oproep barcommissie: Wij zoeken nog enthousiaste leden die onze club willen helpen als dagvrijwilliger. Op weekdagen van 12:30 tot 16:00 hebben we dagvrijwilligers nodig die diverse kleine werkzaamheden op en rond de kantine kunnen doen. Wil jij je steentje bijdragen of heb je vragen neem contact op via [email protected] Voor deze bijdrage aan ons clubsucces geven wij een vergoeding.  

Oproep chef keuken: De barcommissie is ook op zoek naar een enthousiaste chefkeuken die onze club en de barcommissie verder helpt. Tijdens de competitie en toernooien willen we lekker eten blijven verzorgen en daar hebben wij hulp bij nodig. Heb je interesse neem contact op met Mark Witkamp 06-22973323.    

Oproep uitbreiding barcommissie: De barcommissie wil ook graag versterkt worden met een vrijwilliger die de planning van de bardiensten over kan nemen en de barcommissie komt versterken. Wil je meer weten stuur een bericht naar [email protected]   Uiteraard geldt ook hier dat voor vrijwilligerswerk een deel of de gehele bardienstverplichting komt te vervallen.  

 

Rackettrekken:  

Elke vrijdagochtend en vrijdagavond is er rackettrekken op de club. Uiteraard wordt dit niet letterlijk zo bedoeld, maar is dit een leuke gelegenheid om een balletje te slaan. En zeker voor nieuwe leden is dit DE mogelijkheid om andere leden te leren kennen. Gezelligheid staat voorop, de sfeer is ontspannen en er wordt voor het plezier gespeeld. Voor een verdere uitleg en toelichting zie onze website www.ltvdemerenwijk.nl

 

Ophalen spelerspasjes:

Nieuwe leden kunnen vanaf 1 juli de pasjes ophalen in het clubhuis. De pasjes staan in een bakje achter de bar.  

 

Competitie en toernooien:   

Opstarten van toernooien en competitie. Eindelijk! De corona-maatregelen staan weer officiële wedstrijden toe per 1 juli. Dat betekent dat ook het toernooi-circuit weer op gang kan komen. In principe kunnen toernooien die vanaf 2 augustus op de kalender staan weer gehouden worden. Houd de toernooikalender dus in de gaten en check goed hoe de toernooien rekening houden met de 1,5 meter! Een toernooi draait voor veel van ons immers niet alleen om tennis, maar juist ook om de gezelligheid en een druk terras om spelers aan te moedigen onder het genot van een hapje en drankje.

De clubkampioenschappen, die we in het voorjaar zouden houden, organiseren we dit jaar niet, er is na de zomervakantie te weinig tijd ivm de start van de najaarscompetitie. De najaarscompetitie zal ook nog rekening moeten houden met de 1,5 meter regels. Dit betekent bijvoorbeeld dat op de vrijdagavond er (eenmalig) op tijd gespeeld wordt. Voor de zaterdag (16 teams) gaan we ruime baanschema's aanhouden (zoveel mogelijk 2 banen per team). Iets meer spreiding dan normaal dus. Maar met het clubhuis dat weer open is, zal het zeker weer super gezellig worden!  

 

Spelregels afhangen:

Door de corona-beperkingen hebben we kennis gemaakt met het afhangen op afstand van de club-app. We zien dat hier goed gebruik van gemaakt wordt. Voorlopig houden we vast aan het afhangen op afstand en de speeltijden (singels / dubbels) van 1 uur per reservering. Reserveringen kunnen 2 dagen van te voren gemaakt worden. Om iedereen voldoende ruimte te bieden om te kunnen spelen kan een speler maximaal 1 maal per dag een reservering maken. 

Je kunt alléén spelen als je een baan hebt gereserveerd. Als je dubbelt moeten alle vier spelers hebben gereserveerd en niet slechts twee van de vier spelers. Het is dus niet de bedoeling om twee keer voor enkelspel te reserveren en vervolgens twee uur als dubbel te spelen.

Sproeien en afhangen: de gemeente is verantwoordelijk voor het baanonderhoud. Helaas zien we dit jaar dat de sproei-installatie niet goed werkt. Dit leidt al snel tot plasvorming en langzaam drogende banen. De sproeitijden worden regelmatig aangepast door de groundsmen. Mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Om die reden zetten we geen "sproeiblokken" in het afhangsysteem. Actuele sproeitijden zijn te vinden in het clubhuis/op de ramen en ons nieuwe narrowcasting systeem. Houdt daar rekening mee als je afhangt!

Water op de baan en slepen: doe het niet! Slepen door plassen verspreidt een klein beetje het water maar zorgt er ook voor dat baan dichtslibt. De plasvorming wordt dan steeds erger.  Helaas is wachten de enige en beste optie. Om de kans te verminderen dat er plassen staan als je wilt spelen moet je rekening houden met de actuele sproeitijden. Houdt minimaal een kwartier droogtijd aan.  

 

Jeugdcommissie:  

De jeugd kon als eerste weer de baan op met trainen in de coronatijd. Ook is er in het begin goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijspelen. Helaas kon de voorjaarscompetitie niet doorgaan, maar hopelijk gaat de najaarscompetitie wel gewoon door. Voor de clubkampioenschappen voor de jeugd kijken we of we nog een geschikte week kunnen vinden na de zomervakantie.    

 

Sproeitijden banen:  

De sproeitijden zijn: 10.30 uur 12.00 uur 14.30 uur 17:45 uur. Het sproeien begint op baan 1 en eindigt op baan 8 en duurt ca 30 minuten. Aangezien de gemeente de sproeitijden met een zekere regelmaat wijzigt en het een flinke klus is om de sproeitijden te verwerken in het Afhangbord hebben we besloten om deze tijden niet te blokkeren in het Afhangbord. Met deze tijden kunnen jullie rekening houden bij het reserveren van een baan; zie ook de 2e bullit bij Don’ts van het hieronder vermelde Baanreglement!!!!  

 

Baanreglement:

Voor het behouden van een goede kwaliteit van de tennisbanen is het cruciaal, dat alle leden zich aan onderstaande regels houden!

Do’s:

 • Dragen van tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel. Verkeerde tennisschoenen kunnen tot beschadiging van de banen leiden, maar ook tot blessures;
 • Slepen van de banen van hek tot hek;
 • Slepen in cirkelvormen, zodat het gravel op de banen blijft;

Don’ts:

 • Tijdens regenval, bij gladheid na regen en bij plassen op de banen is het niet toegestaan om op de banen te tennissen;
 • Bij plassen op de banen, mag niet gesleept worden. Door wel te slepen slibben de banen juist dicht, waardoor water langer blijft staan! Indien een speciale gravelspons voorhanden is mag deze gebruikt worden om het water sneller te laten verdwijnen. Nadat de plassen verdwenen zijn dient de baan glinster/spiegel vrij te zijn voordat er weer gespeeld mag worden;
 • Ook dienen er bij plassen geen gaten in het gravel te worden geprikt, ook hiermee zullen de plassen niet eerder verdwijnen en worden de banen onnodig beschadigd;
 • Als het s'nachts twee of meer graden gevroren heeft dan is het verzoek om de volgende dag de banen niet te bespelen. Een dag rust kan er voorzorgen dat de banen weer goed kunnen drogen en bespeelbaar blijven.       

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden