Woord van de voorzitter

25 oktober 2018


Betreft: extra bardienst gedurende deze winterperiode

Beste leden LTV de Merenwijk,

zoals ik al eerder aangegeven heb zal voor het eerst in de geschiedenis van onze mooie tennisvereniging het park gedurende de wintermaanden open zijn. Dit uiteraard zolang de banen niet onbespeelbaar worden t.g.v. bijvoorbeeld de vorst.

Deze verlenging is dit jaar in de vorm van een pilot en samen met de gemeente (eigenaar van ons park) zullen we dit begin volgend jaar evalueren, waarbij het uitgangspunt is dat deze pilot omgezet zal worden in een permanente situatie.

Voor alle leden betekent dit,  dat er gedurende deze pilot getennist kan worden op ons park zonder contributieverhoging. Voor de goede orde: de verlichting zal vanaf medio november op maandag t/m vrijdag aan kunnen tot 22.00 uur. In het weekenden zal het park tot 17.00 uur open zijn, met uitzondering van de vrijdagavond en de zaterdag zolang de najaarscompetitie loopt.

Essentieel voor de pilot is dat het clubhuis zoveel als mogelijk open is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nuttigen van een drankje, gebruik kunnen van de toiletten,  het bedienen van de verlichting etc. Vandaar dat het bestuur besloten heeft dat gedurende deze pilot het redelijk en noodzakelijk is, dat van de leden verlangd zal worden om 1 extra bardienst te draaien. De komende periode zullen jullie door de barcommissie hiervoor benaderd worden. Ik reken op een ieders medewerking.

Het zal echter niet mogelijk zijn dat het clubhuis altijd open is. Daarom zal het groundsmenhok voortaan niet langer afgesloten zijn en hier is het mogelijk om gebruik te maken van een toilet en wastafel. De deur van dit hok is links van de ingang van het clubhuis.

Afkoop bardiensten:
De reguliere periode inzake de afkoop van de bardiensten eindigt per 1 november 2018. Per die datum zal de stand van de verrichte bardiensten worden opgemaakt en zal daarna de afkoopsom met de betreffende leden worden verrekend. De afkoopregeling inzake deze extra bardienst is overigens niet van toepassing!!

Voor eventuele vragen en suggesties ben ik uiteraard bereikbaar; bij voorkeur via de email [email protected]. Laten we er met zijn allen een mooi winterseizoen van maken!

Namens het bestuur,

Jan Koppenhol
Voorzitter LTV de Merenwijk 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden