Bestuur en commissies

Voorzitter: vacature
 
De taken van de voorzitter bestaan uit:  
·          realisatie bestuursbeleid, eindverantwoordelijk voor beleid en bestuurlijke coördinatie
·          representatie t.a.v. gemeente, Leitensa, district Leiden /bestuur K.N.L.T.B, Leidse Sport Federatie
·          lid dagelijks bestuur 
 
Secretaris: Richard Binnekamp
 
De taken van de secretaris bestaan uit:
·          secretariaat, in- en externe communicatie waaronder het jaarverslag
·          bestuurlijk aanspreekpunt voor de website en de ledenadministratie
·          lid dagelijks bestuur
 
Penningmeester: Guus Broesterhuizen
 
De taken van de penningmeester bestaan uit:                            
·          verenigingsfinanciën (financieel beleid, begrotingen en budgetten)
·          contributies en andere financiële aangelegenheden
·          bestuurlijk aanspreekpunt sponsoring
·          lid dagelijks bestuur
 
Bestuurslid Bar: Mark Witkamp 
 
De taken van de voorzitter barcommissie bestaan uit:                      
·          organisatie bar- en keukenbezetting
·          beheer, coördinatie / planning gebruik clubgebouw
·          regeling en inning introductie en introductiegelden
·          introductie nieuwe leden senioren
 
Bestuurslid Technische Zaken: vacature
 
De taken van het bestuurslid technische commissie bestaan uit:
·          Technisch beleid voor wedstrijden en recreatie tennis
·          Jeugdbeleid en –jeugdevenementen 
·          Indeling competitie
·          Trainingen
·          Speelsterkte leden
·          Toernooien KNLTB en clubkampioenschappen
·          Externe contacten met onder meer district KNLTB
 
Bestuurslid Jeugd: Marleen Hofland
 
De taken van het bestuurslid jeugd bestaan uit:
.            jeugdbeleid en -evenementen (waaronder woensdagmiddagactiviteiten)
.            indeling en begeleiding jeugd competitie

Parkbeheer: vervuld mededeling volgt
E-mail: [email protected] 
 
De taken van parkbeheer bestaan uit:
.            aanspreekpunt onderhoud park en baanbeheer
 
Bestuurslid Evenementen: Yentl America 
 
PR & Communicatie: vacature
 
 
 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden

KVK-nummer

40445058