Bestuur

Voorzitter: Jan Koppenhol
Tel: 06-5147 4319
 
De taken van de voorzitter bestaan uit:  
·          realisatie bestuursbeleid, eindverantwoordelijk voor beleid en bestuurlijke coördinatie
·          representatie t.a.v. gemeente, Leitensa, district Leiden /bestuur K.N.L.T.B, Leidse Sport Federatie
·          lid dagelijks bestuur 
 
 
Secretaris: Kirsten den Heijer
 
De taken van de secretaris bestaan uit:
·          secretariaat, in- en externe communicatie waaronder het jaarverslag
·          bestuurlijk aanspreekpunt voor de website en de ledenadministratie
·          lid dagelijks bestuur
 
 
Penningmeester: Steven van 't Ende
Tel: 06-12010548
 
De taken van de penningmeester bestaan uit:                            
·          verenigingsfinanciën (financieel beleid, begrotingen en budgetten)
·          contributies en andere financiële aangelegenheden
·          bestuurlijk aanspreekpunt sponsoring
·          lid dagelijks bestuur
 
 
Voorzitter Barcommissie: Mark Witkamp 
 
De taken van de voorzitter barcommissie bestaan uit:                      
·          organisatie bar- en keukenbezetting
·          beheer, coördinatie / planning gebruik clubgebouw
·          regeling en inning introductie en introductiegelden
·          introductie nieuwe leden senioren
 
 
Voorzitter Technische Commissie: Peter Verbon
Email :  [email protected] 
Tel.:  06-18691149
 
De taken van het bestuurslid technische commissie bestaan uit:
·          Technisch beleid voor wedstrijden en recreatie tennis
·          Jeugdbeleid en –jeugdevenementen 
·          Indeling competitie
·          Trainingen
·          Speelsterkte leden
·          Toernooien KNLTB en clubkampioenschappen
·          Externe contacten met onder meer district KNLTB
 
Voorzitter Jeugdcommissie: Marleen Hofland
 
De taken van het bestuurslid jeugd bestaan uit:
.            jeugdbeleid en -evenementen (waaronder woensdagmiddagactiviteiten)
.            indeling en begeleiding jeugd competitie

Algemene zaken:  Manon Reiche-Brouwers 
 
Algemene zaken:  Maurice Reiche

Parkbeheer: Hans Verkuylen
Email: [email protected]
 
De taken van het bestuurslid parkbeheer bestaan uit:
.            aanspreekpunt onderhoud park en baanbeheer
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden

KVK-nummer

40445058