Bestuur en commissies

Voorzitter: Richard Binnekamp
 
De taken van de Voorzitter bestaan uit:  
·          Realisatie bestuursbeleid, eindverantwoordelijk voor beleid en bestuurlijke coördinatie
·          Representatie t.a.v. gemeente, Leitensa, district Leiden /bestuur K.N.L.T.B, Leidse Sport Federatie
·          Lid dagelijks bestuur 
 
Secretaris: Jack Lolkes de Beer
 
De taken van de Secretaris bestaan uit:
·          Secretariaat, in- en externe communicatie waaronder het jaarverslag
·          Bestuurlijk aanspreekpunt voor de website en de ledenadministratie
·          Lid dagelijks bestuur
 
Penningmeester: Marijke Ris
 
De taken van de Penningmeester bestaan uit:                            
·          Verenigingsfinanciën (financieel beleid, begrotingen en budgetten)
·          Contributies en andere financiële aangelegenheden
·          Bestuurlijk aanspreekpunt sponsoring
·          Lid dagelijks bestuur
 
Bestuurslid Jeugd: Marleen Hofland
 
De taken van het Bestuurslid Jeugd bestaan uit:
.            Jeugdbeleid en -evenementen (waaronder woensdagmiddagactiviteiten)
.            Indeling en begeleiding jeugd competitie
 
Bestuurslid Bar: Kitty Verwoerd 
 
De taken van de Voorzitter Barcommissie bestaan uit:                      
·          Organisatie bar- en keukenbezetting
·          Beheer, coördinatie / planning gebruik clubgebouw
·          Regeling en inning introductie en introductiegelden
·          Introductie nieuwe leden senioren
 
Bestuurslid Evenementen: Cora de Fey
 
De taken van de Evenementen Commissie bestaan uit:
.            Organiseren van evenementen
 
Bestuurslid Communicatie: Rick Baller
 
De taken van de Communicatie Commissie bestaan uit:
.            Verzorgen communicatie naar leden
.            Beheer van Social Media kanalen
.            Beheer van de website
 
Wedstrijd Commissie
 
De taken van het Bestuurslid Technische Commissie bestaan uit:
·          Technisch beleid voor wedstrijden en recreatie tennis
·          Indeling competitie
·          Trainingen
·          Speelsterkte leden
·          Toernooien KNLTB en clubkampioenschappen
·          Externe contacten met onder meer district KNLTB
 
 
Parkbeheer Commissie
 
De taken van de Parkbeheer Commissie bestaan uit:
.            Aanspreekpunt voor park- en baanbeheer
 
 
 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden

KVK-nummer

40445058