Commissies

Ledenadministratie
 
De ledenadministratie zorgt voor een accurate registratie van de leden. Inschrijvingen van nieuwe leden, mutaties en opzeggingen worden verwerkt en gemeld bij de KNLTB.
 
De ledenadministratie geeft bij aanmelding van nieuwe leden de gegevens door aan de penningmeester en jeugdcommissie.
De ledenadministratie levert voor de inning van de contributie gegevens aan voor de penningmeester.
 
Correspondentieadres ledenadministratie
Eikenlaan 61
2251 DE Voorschoten
 
Het doorgeven van een verhuisbericht, wijzigingen van telefoon mobiel nummer, e-mailadres evenals wijziging/opzegging van lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail naar: [email protected]

Uw aanpassing/opzegging zal schriftelijk worden bevestigd.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Ellen Verbaan ledenadministratie 071-5312845 [email protected]
 
Barcommissie 
 
Ed Verberg is de huidige voorzitter van de barcommissie.
 
Voor vragen en/of opmerkingen:
 
De andere leden van de huidige barcommissie zijn:
Naam Functie Telefoon E-mail
Maarten Crum  lid   [email protected]
Mark Witkamp lid    
Monique Koppenhol lid   [email protected]
Emmy van der Willige von Schmidt lid   [email protected]
Jef Kouwenberg lid   [email protected]
Kitty Verwoerd lid    
       
 
Evenementencommissie
Voorzitter evenementen commissie:  Manon Reiche-Brouwers 
 
De taken van de evenementen commissie omvatten o.a.:
·          gezelligheidstoernooien en rackettrekken senioren
·          feesten
·          winteractiviteiten senioren
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Yemtl America   06-30143714 [email protected]
       
 
Olympia Uitzendbureau Merenwijk Open
Deze commissie organiseert het traditionele Merenwijk Olympia Open toernooi voor Senioren. 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Emmy van der Willige von Schmidt coördinator 071-5210803 e-mail
Ellen Verbaan lid    
Graziella Faber lid    
Sevan Ozcelik lid    
       
 

Druiventuin 8-9 Open Toernooi
De commissie die het Druiventuin Open Toernooi organiseert voor spelers met speelsterkten 8 en 9.
 
 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Richard Binnekamp organisatie 0031 71 522 75 97 e-mail
Jan Molendijk organisatie 0031 71 522 69 98 e-mail


Onderhoudscommissie
Onze onderhoudscommissie ( de mannen met verstand van klussen ) en de dames met de groene vingers,  houden zich bezig met allerlei zaken in het clubhuis en op ons park. Aan het begin van het sezoen wordt alles nagelopen en in orde gemaakt voor het nieuwe seizoen.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Jan Breedeveld Coördinator 071-5210984 e-mail
Bert Huizer Coördinator 071-5220535 e-mail
Truus Kerkhof-Huysmans groenvoorziening    
Theo Evers lid    
Free Kruit lid    
Jan Aniba lid    
Daan Wijnveldt lid    
Jan van de Holst lid    


Sponsorcommissie
Sponsoring betekent voor onze vereniging een zeer welkome bron van inkomsten. Wij streven naar zakelijke contacten, onderlinge betrokkenheid en goede PR. 
 
Hopelijk kunnen wij iets voor elkaar betekenen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van onze sponsorcomissie:
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Maurice Reiche lid 06-38826577 e-mail
Marcel Hoekstra  lid 06- e-mail
Manon Reiche-Brouwers lid 06-29406208 e-mail
Rico Jong-A-Tai lid 071-5137713 e-mail
Michael Bekooy lid 071-889 17 17 e-mail
Stefan Derksen lid 06-  
 
 
 
 
 
 
 Webcommissie
Voor een goede communicatie binnen de vereniging  is het email-adres van de leden van groot belang.  Wijziging van  email-adres dient u door te geven aan de ledenadministratie. Zo kunt u op de hoogte blijven van alle activiteiten binnen de vereniging.
Het gebruik  van de social media, zoals Twitter en vooral  FaceBook heeft een vlucht genomen.  Vooral de facebook pagina wordt door steeds meer mensen gevonden. Hierop zijn vooral de laatste nieuwtjes te vinden.  Inmiddels zijn er al meer dan 450 “likes” voor LTV de Merenwijk.
en speciaal voor de jeugd: www.facebook.com/jeugdltvdemerenwijk               
En voor twitter:  @ltvdemerenwijk  
 
En heb jij ideeën of berichten voor de site? Laat het ons weten!!
Voor suggesties staan we natuurlijk altijd open!! ([email protected])
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Edwin Plomp webmaster 071-521 64 42 e-mail


Technische Commissie
De Technische Commissie vervult een belangrijke taak wat betreft de zaken die te maken hebben met wedstrijd tennis. Trainingen, de voorjaars-, najaars en recreantencompetitie worden allen gecoordineerd via de technische commissie, in nauwe samenwerking met de  trainers en Jeugdcommissie. Alle zaken die te maken hebben met wedstrijdtennis en de bond, de KNLTB, lopen via de Technische Commissie.
 
De indelingen van de competitieteams en het verloop van de competitiedagen worden door leden van de Technische Commissie (en de Verenigings Competitie Leider) gecoordineerd.
 
Het Olympia Uitzendbureau Merenwijk Open Toernooi valt tevens onder de verantwoordelijk van de Technische Commissie, die daarin wordt ondersteunt door de Verenigings Toernooi Leider. 
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Peter Verbon Voorzitter 06-18691149 [email protected]
Joris Smidt lid    
 

Clubkampioenschappen senioren
 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Clubkampioenschappen voor de Senioren.
 
 
Naam Functie E-mail
Yentl America Voorzitter [email protected]
Anne van Kesteren lid  
Taylor Bouwman lid  


Kas commissie
 
Is verantwoordelijk voor:
- Controle van de verenigingsadministratie
- Doet verslag van de controle aan de ALV en geeft advies aan de ALV
- Adviseert het bestuur over financiële zaken.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden