Commissies

LTV de Merenwijk is een vereniging met de bar in eigen beheer (waardoor de prijzen relatief laag  kunnen blijven) en met een bloeiend verenigingsleven. We doen het mét elkaar en vóór elkaar. Dit kan dan ook alleen maar als er vele leden een steentje bijdragen, met in inzet van enige tijd. Zo verwachten we dat alle leden zich inzetten naar eigen kunnen. De standaard bijdrage voor elk lid in tijd is ongeveer 12 uur per jaar. Natuurlijk zijn er leden die dat ruimschoots halen, en dat zijn de leden die u op deze pagina benoemd ziet. Mocht u zich willen aanmelden voor een vrijwilligerstaak dan kan dat via een email aan [email protected].

Wij onderkennen de volgende commissies; 

Algemeen dagelijks bestuur
Voorzitter                           Richard Binnekamp                   [email protected] 
(Contacten met gemeente Leiden, LSF, KNLTB, Sportverbond, kascommissie en energie commissie)
Secretaris                           Jack Lolkes de Beer                    [email protected] 
(Digitale ledenpas, Park onderhoud, Club kleding)
Penningmeester              Marijke Ris                                    [email protected] 
(Leden administratie, Contributie inning, financiele administratie, nieuwe leden commissie) 

Communicatie ([email protected])
(aandachtsgebieden: indeling en content website, social media, informeren leden)
Rick Baller

Barcommissie ([email protected])
(aandachtsgebieden: Bardiensten plannen en begeleiden, Inkoop voor bar, Maaltijden bereiden en uitserveren) 

Naam Functie
Kitty Verwoerd Voorzitter
Sanne Jacobs Lid
Maarten Crum Lid
Wendy Verhoeven Lid
Bas Belt Lid
Annemarie den Hartog Lid


Evenementen
Commissie ([email protected])
(Aandachtsgebieden: Organiseren evenementen, regelen vrijwilligers, verwelkomen nieuwe leden, organiseren clubkampioenschappen, openingstoernooi, slottoernooi, rackettrekken en eendaags-toernooien).

Cora de Fey, Wil Zierikzee 

Sponsor commissie ([email protected])
(aandachtsgebieden: vinden en behouden sponsoren, betrekken sponsoren bij evenementen, onderhouden van relaties, organiseren sponsordag(en).)
Tot 1 augustus 2023
Maurice Reiche, Manon Reiche-Brouwers, Marcel Hoekstra
Na 1 augustus
Nico Tates, Sjirk van der Veen, Marcel Hoekstra

Wedstrijd commissie ([email protected])
(aandachtsgebieden: begeleiden en indelen/plannen KNLTB competities, invullen rol van Vereniging Competitie Leider, begeleiden en afstemmen van senioren trainingen) 

Naam  
Richard Tettero Voorzitter
Joris Smidt Lid
Fenno Petit Lid
Michelle de Haan Lid


Jeugd
commissie ([email protected])
(aandachtsgebieden: jeugd toernooien en jeugd competitie, afstemmen trainingen jeugd, rackettrekken jeugd, diverse evenementen voor de jeugd). 

Naam Functie
Marleen Hofland Voorzitter
Milan Plomp Lid
Wessel van de Krogt Lid
Erik Bolten Lid
Lieke te Boekhorst Lid


Parkbeheer en Onderhoud 
([email protected])

Naam Functie
Sjaak Lollekes de Beer Voorzitter
Nan Degenaars Lid
Jef Kouwenberg Lid
Jan Breedeveld Lid
Jan v.d. Holst Lid
Anneke Wijnveldt Lid
Jacques van Schie Lid
Eric Offermans Lid
 

Ledenadministratie 
([email protected])
Naam Functie
Jacqueline van der Well Lid
Pauline Wijers Lid


Energie commissie JAM

Jef Kouwenberg, Andre Mom, Mieke Vermeulen

Nieuwe leden commissie
José Bunnink, Thijs Vloet

Verwelkomen nieuwe leden
Meia Broekmans, Suleika Steensma 

 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 521 2550

LTV De Merenwijk

Merendonk 173
2317 XW Leiden

KVK-nummer

40445058